Shortwave Forum
Kısa dalga dinlemek için kullandığınız cihazlar - Printable Version

+- Shortwave Forum (https://shortwaveforum.com)
+-- Forum: Shortwave Radio (https://shortwaveforum.com/forumdisplay.php?fid=1)
+--- Forum: BROADCASTERS (https://shortwaveforum.com/forumdisplay.php?fid=33)
+---- Forum: Türkiye Radyo Televizyon Kurumu (TRT) (https://shortwaveforum.com/forumdisplay.php?fid=36)
+---- Thread: Kısa dalga dinlemek için kullandığınız cihazlar (/showthread.php?tid=16)Kısa dalga dinlemek için kullandığınız cihazlar - TA2NXI - 06-25-2020

Merhaba arkadaşlar,
kısa dalga yayınlarını dinlemek için kullandığınız cihaz ve anten sistemlerinizi bu kısımda paylaşabiliriz


RE: Kısa dalga dinlemek için kullandığınız cihazlar - SeyfiGenc - 07-01-2020

(06-25-2020, 10:45 AM)TA2NXI Wrote: Merhaba arkadaşlar,
kısa dalga yayınlarını dinlemek için kullandığınız cihaz ve anten sistemlerinizi bu kısımda paylaşabiliriz


RECEIVERS (ALICILAR) Başlığı tam olarak bunun için var. Orada paylaşırsanız daha düzenli olur. Ayrıca benim yaptığım gibi (teknoloji forumlarında genel bir uygulama) imza kısmında cihaz listesi verebilirsiniz. 

Teşekkür ederim.