Shortwave Forum

Full Version: Kısa dalga dinlemek için kullandığınız cihazlar
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
Merhaba arkadaşlar,
kısa dalga yayınlarını dinlemek için kullandığınız cihaz ve anten sistemlerinizi bu kısımda paylaşabiliriz
(06-25-2020, 10:45 AM)TA2NXI Wrote: [ -> ]Merhaba arkadaşlar,
kısa dalga yayınlarını dinlemek için kullandığınız cihaz ve anten sistemlerinizi bu kısımda paylaşabiliriz


RECEIVERS (ALICILAR) Başlığı tam olarak bunun için var. Orada paylaşırsanız daha düzenli olur. Ayrıca benim yaptığım gibi (teknoloji forumlarında genel bir uygulama) imza kısmında cihaz listesi verebilirsiniz. 

Teşekkür ederim.